Beskrivning
Receptfritt läkemedel. Hydrokortison CCS är en milt verkande hydrokortisonkräm som har inflammationshämmande och klådstillande effekt. Används vid lindriga eksem och vid solsveda. Från 2 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Hydrokortison CCS är Sveriges mest sålda receptfria läkemedel mot hudirritation och eksem. Den är en milt verkande steroid som används till behandling av lindriga eksem, insektsbett och solsveda. Hydrokortison verkar inflammationshämmande och klådstillande och finns både som kräm och salva. Efter läkares ordination kan Hydrokortison också användas vid klåda i ändtarmen. Skillnaden mellan salvan och krämen är att salvans bas är fetare än krämens.

p>

EAN: 07315984297876

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Kategorier:

Eksem och klåda
Hudvård
Sår, bett och stick
Insektsbett
Receptfria läkemedel

Innehåll
Hydrokortison, nipastat (konserveringsmedel), cetomakrogol 1000, cetostearylalkohol, lättflytande paraffin, vitt vaselin, citronsyra, natriumcitrat, renat vatten

Instruktioner
Stryk ut ett tunt lager morgon och kväll eller enligt läkares föreskrift. Efter 3-4 dagar kan antalet påstrykningar med Hydrokortison CCS vanligen minskas och behandlingen alterneras med en mjukgörande kräm. Om symptomen inte har förbättrats efter 1 vecka, kontakta läkare för rådgivning.

--------------------------------------------------
Bipacksedel från FASS

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Hydrokortison Trimb

10 mg/g kräm
hydrokortison

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Hydrokortison Trimb är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Hydrokortison Trimb
3. Hur du använder Hydrokortison Trimb
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Hydrokortison Trimb ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Hydrokortison Trimb är och vad det används för

Hydrokortison Trimb är en milt verkande hydrokortisonkräm som har inflammationshämmande och klådstillande effekt.

Hydrokortison Trimb används vid lindriga eksem orsakat av t.ex. tvål, rengöringsmedel, kosmetika, insektsbett samt vid solsveda.

2. Vad du behöver veta innan du använder Hydrokortison Trimb

Använd inte Hydrokortison Trimb

 • om du är allergisk mot hydrokortison eller mot något annat innehållsämne i Hydrokortison Trimb (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

 • Hydrokortison Trimb får inte användas i sår eller runt ögonen.

 • Utslag kring munnen (perioral dermatit), rosacea och akne ska inte behandlas med kortison. Om du har en hudinfektion ska du inte använda Hydrokortison Trimb om inte infektionen behandlas samtidigt. Rådgör med läkare i dessa fall.

Barn

Barn under 2 års ålder ska enbart behandlas efter läkares rekommendation.

Andra läkemedel och Hydrokortison Trimb

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Hydrokortison Trimb kan användas under graviditet och amning, men långvarig användning och användning av stora mängder kräm ska undvikas.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Hydrokortison Trimb kräm innehåller cetostearylalkohol och parahydroxibensoesyraestrar

 • Krämen innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

 • Krämen innehåller metylparahydroxibensoat (E218), etylparahydroxibensoat (E214), propylparahydroxibensoat (E216), butylparahydroxibensoat och isobutylparahydroxibensoat som kan ge allergisk reaktion (även fördröjd).


3. Hur du använder Hydrokortison Trimb

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Stryk ut ett tunt lager morgon och kväll eller enligt läkares föreskrift. Efter 3-4 dagar kan antalet påstrykningar med Hydrokortison Trimb vanligen minskas och behandlingen alterneras med en mjukgörande kräm.

Om symptomen inte har förbättrats efter 1 vecka, kontakta läkare för rådgivning.

Om du använt för stor mängd av Hydrokortison Trimb

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Överdosering förväntas inte då krämen endast ska användas på huden.

Om du har glömt att använda Hydrokortison Trimb

Stryk på ett tunt lager nästa morgon eller kväll.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga (färre än 1 av 100 men mer än 1 av 1000 användare): Hudirritation och kontaktallergi i form av ökad klåda, rodnad och irritation.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Hydrokortison Trimb ska förvaras

Förvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är hydrokortison 10 mg/g.

 • Övriga innehållsämnen är cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, lättflytande paraffin, vitt vaselin, citronsyra, natriumcitrat, metylparahydroxibensoat (E218), etylparahydroxibensoat (E214), propylparahydroxibensoat (E216), butylparahydroxibensoat, isobutylparahydroxibensoat, vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende: Vit till gulvit kräm

Förpackningsstorlekar: Tuber med 20 g och 50 g.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Trimb Healthcare AB

Östermalmsgatan 19

114 26 Stockholm

Tel: 08-12 13 52 00

E-post: medical@trimb.se

Tillverkare

Farmaclair

440 avenue du Général de Gaulle

14200 Hérouville St Clair

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-11-13
Recensioner av Ccs Hydrokortison Trimb Hydrokortisonkräm 1% 50g   
Bli den förste att skriva en recension av Ccs Hydrokortison Trimb Hydrokortisonkräm 1% 50g!

   Skriv recension

Köp dina billiga Ccs Hydrokortison Trimb Hydrokortisonkräm 1% 50g hos Netlens.se!
Ccs Hydrokortison Trimb Hydrokortisonkräm 1% 50g
 Läkemedel 

89 Kr  

Antal i snabblager: 11st
Postas inom 24 timmar (vardagar)

Antal:

 

Frakt
39Kr. Fraktfritt på beställningar över 600Kr.
Varför har ni inte fri frakt?

Returer
Alltid fria returer, oavsett om du bara ångrar dig eller vill reklamera så står vi för returkostnaden.

Våra Betalsätt

 • Klarna
 • PayPal
 • Kort
 • Andra köpte även
   

   
   

   Tel: Telefon: 08-618 05 05 |