Viktig info! Netlens nya butik är nu live, klicka här: www.netlens.com

33%

Beskrivning
Receptfritt läkemedel. Ett volymökande fiberpreparat som normaliserar avföringen. Hjälper både mot trög och lös mage. Från 2 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Jämförspris 242:-/KG

EAN: 07046265437284

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Kategorier:

Förstoppning
Magsjuka & diarré
Mage
Receptfria läkemedel

--------------------------------------------------
Bipacksedel från FASS

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Vi-Siblin

610 mg/g granulat och granulat i dospåse
ispaghulafröskal

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

-Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Vi-Siblin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Vi-Siblin
3. Hur du använder Vi-Siblin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Vi-Siblin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Vi-Siblin är och vad det används för

Vi-Siblin är ett volymökande fiberpreparat (bulkmedel) som normaliserar avföringen och hjälper både mot trög och lös mage. Vi-Siblin innehåller ett växtslem som binder vatten, och ökar därmed tarminnehållets volym så att tarmfunktionen normaliseras.

Ispaghulafröskal som finns i Vi-Siblin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Vi-Siblin

Använd inte Vi-Siblin

 • om du är allergisk mot den aktiva substansen eller nÃ¥got annat innehÃ¥llsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • vid passagehinder i mag-tarmkanalen

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Vi-Siblin:

 • Om du har haft sväljningssvÃ¥righeter.

Graviditet, amning och fertilitet

Kan användas.

Körförmåga och användning av maskiner

Vi-Siblin påverkar ej förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vi-Siblin innehåller sackaros och natrium

 • Detta läkemedel innehÃ¥ller 2,28 g sackaros per dosmÃ¥tt/dospÃ¥se. Om du inte tÃ¥l vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

 • Detta läkemedel innehÃ¥ller 84 mg natriumklorid per dosmÃ¥tt/dospÃ¥se, motsvarande 33 mg natrium. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du använder Vi-Siblin

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Behandlingen inleds med en dos per dag. Doseringen ökas sedan gradvis tills magen fungerar tillfredsställande (tar vanligtvis ca 3-7 dagar). Personer med extra känslig mage bör trappa upp långsamt under 1-2 veckor.

Rekommenderad underhållsdos:

Vuxna: 1 dosmått eller 1 dospåse (ca 6 g Vi-Siblin) 2-3 gånger dagligen.

Barn över 6 år: 1 dosmått eller 1 dospåse 2 gånger dagligen.

Barn 2-6 år: 1/2 dosmått eller 1/2 dospåse 2 gånger dagligen.

Används inte till barn under 2 år utan läkares anvisning. Annan dos enligt läkares föreskrift.

Vi-Siblin skall intas med ett glas vätska.

Vi-Siblin kan röras ut i vatten, mjölk, juice eller annan dryck. Vi-Siblin kan även strös på eller blandas i mat, t ex filmjölk, gröt eller köttfärssås. Oavsett hur du tar Vi-Siblin, drick alltid ett glas vätska samtidigt.

För granulat används bifogat dosmått.

Om du har glömt att använda Vi-Siblin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Bulkmedel kan i början av behandlingen ge övergående magbesvär.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Magknip och ökad gasbildning.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Allergiska reaktioner t.ex. hösnuva, hudutslag, snuva och bindhinneinflammation. Dessa reaktioner drabbar framför allt personer som i stor utsträckning arbetar med preparat som innehåller den verksamma substansen i Vi-Siblin.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Vi-Siblin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Användes före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Kartong och dospåsar sorteras som pappersförpackningar.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ispaghulafröskal.

Ett gram dosgranulat innehåller 610 mg ispaghulafröskal.

Övriga innehållsämnen är: sackaros och natriumklorid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vi-Siblin granulat: PÃ¥se 250 g och 500 g.

Vi-Siblin granulat i dospåse: 20x6 g, 50x6 g och 100x6 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel. 08- 630 19 00

E-post: info@meda.se


Denna bipacksedel ändrades senast

2014-06-25


Recensioner av Vi-siblin Gran 610mg/g 500g   
Bli den förste att skriva en recension av Vi-siblin Gran 610mg/g 500g!

   Skriv recension

Köp dina billiga Vi-siblin Gran 610mg/g 500g hos Netlens.se!
Vi-siblin Gran 610mg/g 500g

 Läkemedel 

Ord. pris 220Kr

Finns i lager
Antal
Kr/st
Totalpris
1
147Kr
147Kr

 

Frakt
39Kr. Fraktfritt på beställningar över 600Kr. Eller när du köper en Superdeal
Varför har ni inte alltid fri frakt?

Returer
Alltid fria returer, oavsett om du bara ångrar dig eller vill reklamera så står vi för returkostnaden.

Våra Betalsätt

 • Klarna
 • PayPal
 • Kort
 • Andra köpte även
   

  Viktig info! Netlens nya butik är nu live, klicka här: www.netlens.com

  Copyright 2024 Netlens Scandinavia AB

   

  www.netlens.se | www.netlens.no | www.netlens.fi | www.netlens.dk | www.netlens.ee | www.netlens.lv | www.netlens.lt